IN|DUST|REAL

IN|DUST|REAL| Video Art Event, VIIIth edition

 

 

Photo documentation of the festival

In limba romana

We have the honor to announce that the project IN|DUST|REAL|Video art event, VIIIth edition will be broadcast online from 2nd of September to 3rd of October 2017 on VisualcontainerTV
Thank you for participating in our project.
 

Video selection:
Hervé ALL, White Light, 04:44 2012, France
Kuo Ying Hsiu, Repeat Repeat, 02:49, 2016, Taiwan
Milad Monavvarian, Limitless Reality, 04:56, 2016,Canada
Carolina Lara Grimberg, Viszlát Beltrán, 03:08, 2016, Argentina
Benjamin Rosenthal, From this side of space to the other side of the signal, 09:54, 2017, USA
Matías Bó, Sofia (Jean Arp), 04:18, 2017, Argentina
Ena Kielska, The Habit Ants, 02:00, 2017, Poland
Dimitar Dimitrov, The Retarded Child, 00:59, 2016, Bulgaria
Nikolaus Jantsch, Microscopia, 04:40, 2016, Austria
Jeroen ter Welle, Wind, 03:53, 2016, Netherlands

Jesseca Ynez Simmons, Dark Matter(s), 04:58, 2016, USA
 
Warm regards,
The team of Video Art Event, Oradea, Romania

The final list of artists presented in the event

Hervé ALL, White Light, France
Semiosphera (Francesca Giuliani, Lino Mocerino), Shrine 2.4.5, Italy
Pete Burkeet, Boat, USA
Kuo Ying Hsiu, Repeat Repeat, Taiwan
Milad Monavvarian,  Limitless Reality,  Canada
Carolina Lara Grimberg, Viszlát Beltrán, Argentina
Benjamin Rosenthal, From this side of space to the other side of the signal, USA
Matías Bó, Sofia (Jean Arp), Argentina
Adam Brown, R E V E R B, United Kingdom
Brian Ratigan, A Stones Throw Away, USA
Ena Kielska, The Habit Ants, Poland
Dimitar Dimitrov, The Retarded Child, Bulgaria
Laura Iancu, Self(i.e.;), USA
Nikolaus Jantsch, Microscopia, Austria
Katalin Egely, Land Without Evil, Hungary
Sungwoong HEO, Light Flow, South Korea
Jeroen ter Welle, Wind, Netherlands
Jesseca Ynez Simmons, Dark Matter(s), USA

Visual Container selection:

Eleonora Roaro, 00:00:01:00
Lucia Veronesi, Fuori, una gran notte di stelle
Barbara and Ale, Barbara Ceriani Basilico, Alessandro Mancassola, The sky is fallin, loop In collaboration with Elio Marchesini.
Matteo Pasin, Weltanschauung – Il mondo come volontà di rappresentazione
Patrizia Bonardi, melograno.pomegranate
Sonia Armaniaco, no more UPGRADE
Antonello Matarazzo, Karma n.1 (earth)

Curatorial text:

We live in an artificial and irrational world where the qualities of nature are replaced with episodic immediate values that miss the richness of the natural universe at a micro and macrocosmic level.

The contemporary society teaches the present generations to consume more than necessary. We constantly encounter recommendations to overconsume, through advertisements, the Internet, posters, etc. These make us less vigilant and undermine the knowledge of true effects on ecosystems and make the role of nature more relative, excluding or ignoring the effects of man’s forced intrusion into nature as a consequence of industrial overproduction.

The continuous product promotion lead to a generation most of the time unaware of the effects this excessive consumption has on the environment.
We are a consumer generation which forgets that waste production has a negative impact on the natural regeneration and the preservation of natural ecosystem.
The changes in climate have reached dangerous levels for the normal pace of life evolution and waste reintegration is by far much slower than the process of producing toxic substances that can be found in food, plastic, metal or electronic waste.

Questions regarding the protection and preservation of the environment have been raised worldwide:
-why the technological progress means, in many cases, environmental destruction and which are the ways of saving those natural ecosystems destroyed by excessive industrial development?
-how can we synchronize natural regeneration with the idea of technological evolution without undermining the natural development of ecosystems?
-can elements of nature be preserved by using modern technology? Can we look at this artificial preservation as a necessary measure to regenerate ecosystems?
-how can we cope with the mistakes we make while implementing new technologies?
-how do we protect nature by drafting sets of bioethical rules meant to produce beneficial effects upon nature?

The video artist’s suspicion related to these phenomena is materialised by interpreting images that are directly connected either with the essential attributes of the realities of nature or with the human actions upon nature. Thus the contemporary artist questions the technology – nature relation in a critical, conceptual and aesthetic manner and studies fragments from the natural reality or visual monstrosities produced by man’s intrusion in the natural environment.

Curator׃ Associate Professor Dr. Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaș
IN|DUST|REAL| Video art event, VIIIth edition

will be presented from  20 th 2017 from 19-01 PM at Museum of Ţǎrii Crişurilor in Oradea, University of Oradea, Visual Arts Department, Faculty of Arts, Romania and in June in Italy at Visual Container, box Videoart Project Space Milan, visualcontainer.org, visualcontainer.tv, dotbox.it

Organizers:

  • Conflux Oradea (Romania)
conflux logo

 

Visit our festival’s listing on FilmFreeway

IN|DUST|REAL| Video Art Event, VIII-a ediție

English

Artiștii prezentați în cadrul Video Video Art Event a VIII-a ediție IN|DUST|REAL|:

Hervé ALL, White Light, France
Semiosphera (Francesca Giuliani, Lino Mocerino), Shrine 2.4.5, Italy
Pete Burkeet, Boat, USA
Kuo Ying Hsiu, Repeat Repeat, Taiwan
Milad Monavvarian,  Limitless Reality,  Canada
Carolina Lara Grimberg, Viszlát Beltrán, Argentina
Benjamin Rosenthal, From this side of space to the other side of the signal, USA
Matías Bó, Sofia (Jean Arp), Argentina
Adam Brown, R E V E R B, United Kingdom
Brian Ratigan, A Stones Throw Away, USA
Ena Kielska, The Habit Ants, Poland
Dimitar Dimitrov, The Retarded Child, Bulgaria
Laura Iancu, Self(i.e.;), USA
Nikolaus Jantsch, Microscopia, Austria
Katalin Egely, Land Without Evil, Hungary
Sungwoong HEO, Light Flow, South Korea
Jeroen ter Welle, Wind, Netherlands
Jesseca Ynez Simmons, Dark Matter(s), USA

Selecție Visual Container:

Eleonora Roaro, 00:00:01:00
Lucia Veronesi, Fuori, una gran notte di stelle
Barbara and Ale, Barbara Ceriani Basilico, Alessandro Mancassola, The sky is fallin, loop In collaboration with Elio Marchesini.
Matteo Pasin, Weltanschauung – Il mondo come volontà di rappresentazione
Patrizia Bonardi, melograno.pomegranate
Sonia Armaniaco, no more UPGRADE
Antonello Matarazzo, Karma n.1 (earth)

 

Text curatorial

Trăim într-o lume artificială și irațională în care înlocuim calitățile naturii cu valori episodice imediate care pierd din vedere bogăția universul natural la nivel micro și macrocosmic.

Societatea contemporană educă generațiile actuale să consume mai mult decât este necesar.
Întâlnim repetat recomandării de a consuma produse excesiv, prin intermediul reclamelor publicitare, internet, afiș publicitar, etc.
Acestea ne adorm vigilența, subminează cunoașterea adevăratelor efecte asupra ecosistemelor și relativizează rolul naturii, excluzând sau ignorând efectele intruziunii forțate a omului în natură rezultate în urma supraproducției industriale.

Promovarea repetată a produselor a format o generație în mare parte inconștientă de efectele pe care consumul excesiv le produce asupra naturii.
Suntem o generație consumistă care uită că producerea deșeurilor afectează negativ puterea de regenerare naturală și păstrarea ecosistemului natural.
Schimbările climei au atins niveluri periculoase pentru ritmul normal de evoluţie a vieţii, iar ritmul de reintegrare naturală a deșeului este mult mai lent decât ritmul prin care se produc substanțele toxice prezente în resturi alimentare, resturi de materiale plastic, metalice, electronice, etc.

La nivel global se pun o serie de întrebări care vizează potejarea și conservarea naturii:
-de ce progresul tehnologic se identifică de cele mai multe ori cu distrugerea naturii și care sunt modalitățile de recuperare a unor ecosisteme naturale distruse de dezvoltarea industrială excesivă?
-în ce fel reușim să sincronizăm regenerarea naturală cu ideea de evoluția tehnologică astfel încât să nu subminăm dezvoltarea naturală și viguroasă a ecosistemelor naturale?
-se pot conserva prin intermediul noilor tehnologii elemente ale naturii ?, poate fi văzut acest timp de conservare artificială ca o măsură necesară pentru păstrarea și regenerarea ecosistemelor afectate iremediabil în mediul natural?
-cum reușim să remediem greșelile pe care le facem în cadrul naturii datorită ritmul rapid de dezvoltare tehnologică?
-cum înțelegem să protejăm natura elaborând un set de reguli bioetice care să fie aplicate și să producă efecte benefice asupra naturii?

Suspiciunea artistului video asupra acestor femomene se materializează prin interpretarea imaginilor care sunt în legătură directă cu atributele esențiale ale realităților naturii sau cu acțiunile uname asupra naturii. Astfel artistul contemporan interoghează critic, conceptual și estetic relația tehnologie-natură, cercetând fragmente existente în realitatea naturală, sau monstruozități vizuale produse de către intruziunea omului în mediul natural.

Curator׃ Conf. univ. Dr. Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaș

IN|DUST|REAL| Video Art Event, ediţia VIII-a va fi prezentată în data de 20 Mai 2017 orele
19-12 la Muzeului Țǎrii Crișurilor din Oradea, România și în iunie în Italia la Asociaţia culturalã nonprofit VisualContainer, VisualContainer.org, Video Art Box Project Space Milano, dotbox.it.

Organizatori :

  • Asociatia Culturala Conflux
conflux logo

 

Vizitați pagina festivalului și pe site-ul FilmFreeway

Advertisement